ผลิตภัณฑ์ มาสเตอร์ อาร์ต ร่วมกับ สมาคมการ์ตูนแห่งประเทศไทย จัดงาน Art Teacher Seminar : Road Show ไปตามจังหวัดต่างๆ - อบรม และ Workshop การทำหนังสือทำมือ ให้กับคณะครู โดยเรียนเชิญ ศิลปิน และ นักวาดการ์ตูนที่มีชื่อเสียง มาเป็นวิทยากร อาทิเช่น อาจารย์ นพศร  ณ.นครพนม : ศิลปินแถวหน้าของวงการภาพสีน้ำ, คุณเซี๊ย - ไทยรัฐ, คุณอ๋า - สมาคมนักวาดการ์ตูนแห่งประเทศไทย เป็นต้น  

10 กว่าปี ที่ ผลิตภัณฑ์ Master Art มุ่งมั่นจัดงาน Art Teacher Seminar มาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคณะครูสอนวิชาศิลปะให้กับเยาวชนของชาติ ได้รับการพัฒนา เพิ่มศักยภาพในการสอนศิลปะมากยิ่งขึ้น  และเด็กๆ จะได้มีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์ศิลป์ที่มีคุณภาพ แบรน์ดของคนไทย ที่ไม่แพ้ชาติอื่นๆ 

  

 

ภาพบน นายกรรรกร คมนา : ผู้อำนวยการบริหาร BU ด้านบริหารอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ปากกา 

 

 

บรรยากาศในงานอบรม ที่ จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดนครพนม, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดชลบุรี