ทีมงาน ดินสอสีมาสเตอร์ซีรี่ย์ Road Show : สถาบันการศึกษาต่างๆ ในระดับประถมปลาย จนถึง ระดับมัธยม แนะนำเทคนิคการใช้ ดินสอสีระบายภาพให้สวย  สีสด สร้างสรรผลงานศิลป์ ด้วยสินค้าคุณภาพด้วย ดินสอสีมาสเตอร์ซีรี่ย์  ใส้ใหญ่ 3.3 มล. ระบายง่าย สีสด ภาพสวย

  

กลุ่มโรงเรียนที่ทีมงาน มาสเตอร์ซีรี่ย์ ไปเยี่ยม อาทิเช่น

โรงเรียนเซ็นคาเบียล                          โรงเรียนสาธิตรามคำแหง

โรงเรียนราชินียน                              โรงเรียนอำนวยวิทย์ จ.นครปฐม  

โรงเรียนสามัคคีวิทยาประชาสงเคราะห์      โรงเรียนเบญจมบพิตร

โรงเรียนวิทยาศึกษา                           โรงเรียนกัลยวิทย์

โรงเรียนวัดมะเกลือ                             โรงเรียนวัดจินดาราม

ฯลฯ

ศิลปะ ทำให้เด็กๆ มีความสุข (สังเกตจากท่าระบายสีของเด็กๆ)