ดีเอชเอ สยามวาลา ร่วมงาน “ ตลาดนัดความรู้ ”  จัดโดย สมาคมเครื่องเขียนแห่งประเทศไทย ณ. โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร

บริษัท ดี เอช เอ  สยามวาลา จำกัด โดย นายโอภาส สยามวาลา ผู้อำนวยการด้านการผลิต ร่วมกับ บริษัทเครื่องเขียนอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ  ได้ร่วมกันนำสินค้าไปออกบูทภายในงาน ตลาดนัดความรู้ เพื่อแนะนำแก่ผู้ร่วมสัมมนาได้รู้จัก และทดลองใช้ 

ส่วนการสัมมนาที่ทางสมาคมฯ จัดขึ้น เรื่อง “ การวางแผนภาษีให้ธุรกิจเพื่อสร้างกาไรสูงสุด พร้อม Up Date ภาษีมรดก ” ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณจรัญญา แสงสุขดี มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง การ Update ภาษีมรดก สิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องศึกษา การวางแผนภาษีให้ธุรกิจ เพื่อสร้างกาไรสุงสุด และ การวางแผนภาษีเพื่อรักษาธุรกิจครอบครัว