ชมรมสยามอาสา โดยคระผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัดร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อมีส่วนช่วยเหลือสังคม เดินตามรอย..เศรษฐกิจพอเพียง... อยู่อย่างเพียงพอ สยามอาสา กับ กิจกรรม "(ลวด)เย็บให้ (รอย)ยิ้ม"

ช่วงเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางชมรมสยามอาสาได้จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ภายให้กับผู้บริหาร พนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ กับบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมกิจกรรม "(ลวด)เย็บให้ (รอย)ยิ้ม" โดบรวบรวมลวดเย็บ ฝากระป๋อง กระป๋องน้ำอัดลม ฯลฯ ไปมอบให้กับ สมาคมคนพิการทางการเคลือนไหวสากล จ.ปทุมธานี เพื่อใช้ทำแขน ขาเทียมให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว