พนักงานบริษัท ดี.เอช.เอ สยามวาลา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ บริเวณลานจอดรถ หน้าอาคารสำนักงานสุรวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจถึงความปลอดภัยจากภัยพิบัติประเภทอัคคีภัย

 

  

20171124 F67A0380

 

ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายฝึกอบรม เจ้าหน้าที่วิทยากร และพนักงานบริษัท ดี.เอช.เอ สยามวาลา จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ บริเวณลานจอดรถ หน้าอาคารสำนักงานสุรวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจถึงความปลอดภัยจากภัยพิบัติประเภทอัคคีภัย เตรียมความพร้อม รวมถึงสร้างความตระหนักให้กับพนักงานภายในบริษัทถึงขั้นตอนการปฎิบัติในเบื้องต้น และความปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย และ ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  ที่จะต้องมีการจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในการ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการบรรยายให้ความรู้กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ การอพยพหนีไฟ และปิดท้ายด้วยขั้นตอนการปฎิบัติจริงในการอพยพคนลงจากอาคาร และการสาธิตการดับเพลิง

 

20171124 F67A0356  20171124 F67A0331

 

20171124 F67A0020  20171124 F67A0035

 

20171124 F67A0090  20171124 F67A0094

 

 20171124 F67A0100   20171124 F67A0126

 

20171124 F67A0226   20171124 F67A0244

 

20171124 F67A0247   20171124 F67A0280

 

20171124 F67A0301    20171124 F67A0318

 

20171124 F67A0331     20171124 F67A0356