"คุณก็เขียนชีวิตให้ตัวเองได้ เพราะชีวิตเป็นของคุณ"

Quantum - Write Your Own Life

 

 

 ViEW : Your Own Life : https://www.youtube.com/watch?v=kIrqmqwMKlg