สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารของบริษัท ดี เอช เอ  สยามวาลา จำกัด เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าถวายเงิน 860,000 บาท สมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

 

               

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารของบริษัท ดี เอช เอ  สยามวาลา จำกัด เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท นำโดยคุณยิ่งศักดิ์ สยามวาลา  กรรมการ  คุณสุหฤท  สยามวาลา กรรมการผู้จัดการ  คุณสุรเดช สุจฉายา  รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จำนวน 860,000 บาท ที่ได้จากการจำหน่ายแฟ้มที่ระลึก ภายใต้ชื่อ แฟ้มบันทึกประวัติศาสตร์ ใต้ร่มพระบารมี สมทบมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต