หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ให้คำแนะนำลูกค้าในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ

2.จัดเรียงสินค้า ดูแลรักษาความสะอาดความสวยงามของสินค้าและ Display ในพื้นที่ขาย ตลอดจนจัด Display ให้สวยงามอยู่ตลอดเวลา

3.ให้บริการซ่อมแซมและบริการแกะสลักปากกา

4.เผยแพร่ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการพร้อมข่าวสารต่างๆของบริษัทให้ลูกค้า

5.ตรวจเช็คความถูกต้องของ Stock สินค้าสม่ำเสมอ

6.ทำรายงานการขาย สต็อคสินค้า ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งและข่าวสารอื่นๆในตลาด

7. เพิ่มยอดขายให้มากขึ้น

8.ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 เรากำลังเฟ้นหา "คนที่ใช่" มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย
มีใจบริการ คล่องแคล่ว ทะเยอทะยานและไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตัวเอง 
มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกับเรา 'สยามวาลา'


เราเชื่อมั่นว่าองค์กรที่ดี ต้องมีความหลากหลายในทุกด้าน และองค์กรเรา
มีพร้อมทั้งโอกาสและความท้าทายให้กับทุกคนที่มาร่วมเติบโต
และพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกัน


มาร่วมพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับเราสิคะ 


For more info
Website: www.dhas.com
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:  02-668-0123 ext. 5116 - 5117
064-323-2414 (ธวัลรัตน์) , 064-323-2235 (วิภาวินี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้น่าสนใจ แปลกใหม่ หรือตรงตามความต้องการและการใช้งาน
• ออกแบบและทำ Art Work, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อส่งเสริมการขาย, จัดนิทรรศการ event ภายในและนอกบริษัท
• ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
• จบปริญญาตรี สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความคิดแปลกใหม่ สร้างสรรค์ รวมถึงมีความละเอียดรอบคอบในการออกแบบ
• สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบได้ดี เช่น Adobe Illustrator, Photoshop, SketchUp, AutoCad, Freeland etc.
• สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ PC และ Macintosh

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Response to Oversea Customer’ s inquires and requirements.
• Maintain existing customer as well as develop the new account.
• Coordinate with Factory and Concerned departments to fulfill customer’s requirement.
• Report sales activities and figure of sales weekly/ monthly.


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สาขา : การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่รอง